top of page

ญี่ปุ่นประกาศใช้ “วีซ่าทำงานประเภทใหม่”

อัปเดตเมื่อ 2 ธ.ค. 2562

ญี่ปุ่นประกาศใช้ “วีซ่าทำงานประเภทใหม่” เมื่อเดือนเมษายน ที่เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติทำงานในญี่ปุ่นได้ 5 ปี แต่ปรากฏว่าในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ได้รับวีซ่าเพียงแค่ 300 คนเท่านั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น จะประชาสัมพันธ์วีซ่าประเภทใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น หลังจากวีซ่าประเภทใหม่ที่มุ่งจะเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น แต่กลับมีผู้ที่ได้รับวีซ่านี้น้อยกว่าเป้าหมาย เพียง 300 คนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาวีซ่าสำหรับผู้มีทักษะพิเศษประเภท 1 เริ่มนำมาใช้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยจะเปิดทางให้ชาวต่างชาติที่มีทักษะอาชีพเข้ามาทำงานใน 14 สาขา ซึ่งรวมถึงการพยาบาลดูแล และการก่อสร้าง

วีซ่าประเภทใหม่นี้สามารถพำนักและทำงานในญี่ปุ่นได้นาน 5 ปี และไม่สามารถนำครอบครัวมาอยู่ได้ ยกเว้นว่าจะมีทักษะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งจะถือเป็นวีซ่าอีกประเภทหนึ่ง และไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย 8 ประเทศที่จะได้รับสิทธิ์นี้

รายละเอียดของวีซ่า ศึกษาได้ที่ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/th/index.htmlรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าว่าจนถึงสิ้นปีงบประมาณปัจจุบัน หรือสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้า จะมีผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทดังกล่าว 47,000 คน แต่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ณ วันที่ 20 กันยายน มีผู้ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้แล้ว 2,062 คน และได้รับวีซ่า 300 คน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า จะเพิ่มความพยายามประชาสัมพันธ์ และเร่งกระบวนการคัดกรองให้ใช้เวลาน้อยลง โดยหวังจะทำให้มีผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทใหม่มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีแผนจะพิจารณาเพิ่มสาขาอาชีพที่ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานได้ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนักของญี่ปุ่น.


 

#ญี่ปุ่น #วีซ่า #งานที่ญี่ปุ่น #ไทยจิน #แรงงาน

ดู 317 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page