กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มั่ย จะรอจนกว่าจะกลับมาหา

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ