top of page

คู่มือใช้แอปฯ | アプリの紹介

เมื่อเข้ามาถึงหน้าแรกของการใช้งานครั้งแรกผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานโดยผ่าน “การลงทะเบียน”ในแอปพลิเคชั่น THAIJIN โดยตรง หรือ“เข้าสู่ระบบผ่านทางเฟซบุ๊ก”แต่ถ้าผู้ใช้ไม่มีความประสงค์ในการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบผ่านทางเฟซบุ๊ก สามารถเลือก “เริ่มการใช้งานทันที” ได้เลย 

เมื่อผู้ใช้เลือกการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะพาผู้ใช้เข้ามาสู่หน้า “ล็อกอิน” สำหรับ ผู้ใช้งานใหม่ให้ท่านเลือก “ลงทะเบียนสมาชิก” จากนั้นโปรดกรอกข้อมูล อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, รหัสผ่าน, วันเดือนปีเกิด และเพศ จากนั้นกด “ยืนยันข้อมูลเพื่อลงทะเบียน” เพื่อเข้าสู่หน้าการใช้งาน

fb-intphotohalf-10.jpg
fb-intphotohalf-10_1.jpg

Spotlight | スポットライト

กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
bottom of page