top of page

(specific) Covid-1

สาธารณะ·สมาชิก 575 คน

กิจกรรมของกลุ่ม: 30 วันที่ผ่านมา


โพสต์ใหม่0

คนใหม่0

เกี่ยวกับ

ร่วมกันแชร์ข่าวสารต่างๆ ในสถานการ์ณวิกฤต ไวรัสโคโรน่า Covid-19 แล้วช่วยเหลือพี่น้องคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นกันโดยไม่แบ่งฝ่าย แบ่งพรรคกัน ขอให้ทุกคนสามัคคีกัน แล้วเราจะผ่านพ้นสถานการ์ณตอนนี้ไปได้อย่างเรียบร้อยและขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ญี่ปุ่นและที่บ้านเกิดของเรานั้นก็คือประเทศไทยของเรา และทางไทยจินจะช่วยอัพเดทสถานการณ์ข่าวสาร อย่างรวดเร็วตลอด 24ชม. Thaijin ไทยจินขอเป็นส่วนหนึ่งในตัวช่วยพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการแชร์ข่าวสาร-รายงาน ด้วยความเป็นจริงเพื่อหวังให้คนไทยในญี่ปุ่นปลอดภัยและรอดพ้นจากสถาณการณ์วิกฤตระดับโลกนี้ไปได้ด้วยดี
ข้อมูล

 • สาธารณะ

  ทุกคนสามารถมองเห็นกลุ่มนี้

 • เปิดให้เห็น

  แสดงให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มองเห็นได้

 • 24 มีนาคม 2563

  สร้างเมื่อ

 • ウンパサ ソータナン

  สร้างโดย

bottom of page