สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในญี่ปุ่น" โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และจะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม 2563

การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในญี่ปุ่น"
การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563
การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในญี่ปุ่น"
การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ประจำปี 2563

ดู 117 ครั้ง0 ความคิดเห็น