• THAIJIN

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในญี่ปุ่น" โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และจะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม 2563

การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563
การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ประจำปี 2563

Copyright © 2019 THAIJIN All Rights Reserved. info@thaijinjob.com