top of page

(specific) Covid-1

สาธารณะ·สมาชิก 575 คน

อัพเดทสถานการณ์ข่าวสาร อย่างรวดเร็วตลอด 24ชม. Thaijin ไทยจินขอเป็นส่วนหนึ่งในตัวช่วยพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการแชร์ข่าวสาร-รายงาน ด้วยความเป็นจริงเพื่อหวังให้คนไทยในญี่ปุ่นปลอดภัยและรอดพ้นจากสถาณการณ์วิกฤตระดับโลกนี้ไปได้


https://www.thaijinjob.com/covid-19Aljana Mahamit
27 มีนาคม 2566 · ได้เข้าร่วมกลุ่ม

กัปตันอเมริการอไปก่อน กัปตันอาเบะกำลังมา!

อาเบะประกาศกร้าว ไม่ขอรับเงินเยียวยา

ทางเลขาธิการพรรค แถลง [สมาชิกสภาไม่ขอรับเงิน หวังให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง]


ซึ่งรวมไปถึงสมาชิกพรรค LDP และสมาชิกสภาไดเอท ที่จะไม่รับเงินจำนวนนี้

อนุมัติแล้ว คนที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเตรียมเฮ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประกาศแจกเงินเยียวยาทุกคน 1 แสนเยน (10 ใบ)โดยวันนี้ วันที่ 20 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับมาตรการทางเศรษฐกิจฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์ Corona 19

โดยมีนโยบายที่จะช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยวิธีที่ง่าย, รวดเร็วและตรงจุด

ประชาสัมพันธ์ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค และแรงงานทักษะเฉพาะทางทุกท่าน


เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น ได้ลงประชาสัมพันธ์มาตรการสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.63 เป็นต้นไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะเริ่มอนุญาตให้ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและแรงงานทักษะเฉพาะทางชาวต่างชาติที่ถูกยกเลิกการจ้างงานเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยื่นขอเปลี่ยนสถานะพำนักเป็น “ตามกิจกรรมที่กำหนด (Designated Activities)” โดยให้สถานะพำนักไม่เกิน 1 ปี และทำงานใน14 สาขาที่กำหนดไว้ได้แก่ ก่อสร้าง ต่อเรือ ยานยนต์ จนท.ท่าอากาศยาน (จนท.ภาคพื้นและจนท.ซ่อมเครื่องบิน) ท่องเที่ยวและบริการ การดูแลพยาบาล ภารโรง เกษตรกรรม ประมง ผลิตอาหารแปรรูป ร้านอาหารผลิตชิ้นส่วนวัสดุ ผลิตเครื่องจักร และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


ทั้งนี้ การยื่นขอเปลี่ยนสถานะ ให้นายจ้างหรือบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็น Registered Support Organization เป็นผู้ยื่นเรื่องต่อองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติ (OTIT) หรือยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงและเมื่อสถานการณ์กลับสู่ปกติ จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ฝึกงานให้กลับมาฝึกงานและทำงานในสาขาเดิมได้ โดยจะได้รับค่าตอบแทนเทียบเท่ากับชาวญี่ปุ่น


เกี่ยวกับ

ร่วมกันแชร์ข่าวสารต่างๆ ในสถานการ์ณวิกฤต ไวรัสโคโรน่า Covid-...

คน

bottom of page