top of page

(specific) Covid-1

สาธารณะ·สมาชิก 575 คน

ท่าอากาศยานไทย ห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทย ชั่วคราวถึง 30 เมษายนนี้


ใครที่ต้องการกลับไทยอดใจรอกันไปก่อนนะคะ😭


ปล. ปีนี้แอดจะได้กลับไทยไหมเนี่ย #COVID #โควิด #คนไทยในญี่ปุ่น #thaijin


เกี่ยวกับ

ร่วมกันแชร์ข่าวสารต่างๆ ในสถานการ์ณวิกฤต ไวรัสโคโรน่า Covid-...

คน

bottom of page