top of page

(specific) Covid-1

สาธารณะ·สมาชิก 575 คน

วันนี้มีผู้ติดเชื้อกว่า 3,000 คนในญี่ปุ่น! การติดเชื้อของโคโรนาใหม่ Covid19 ยังไม่หยุดและจำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเกิน 3,000คน ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการล่องเรือสำราญ หลังจากมีการร้องขอจากผู้ว่าการโคอิเกะ ให้หลีกเลี่ยงการเข้าออกจากสถานท่องเที่ยวยามค่ำคืน และในวันศุกร์ที่ผ่านมา เขตชินจูกุคาบุกิโจ, ย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเป็นภาพบรรยายกาศที่เงียบเหงาซึ่งแตกต่างกว่าในช่วงสถานการณ์ปกติหรือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นความวิตก และตื่นตัวของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ของการติดเชื้อนี้สูงขึ้น#stayathome #คนไทยไม่ทิ้งกัน #อยู่เป็นเพื่อนคุณ #covid19 #新型コロナ #สู้แค่ตาย #โควิดญี่ปุ่น


รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดตข่าว Covid-19 thaijinjob.com/covid-19 หางานงานไปกับ Thaijin thaijinjob.com/home โหลดแอปฯ 求人のアプリ www.thaijin.jp/install

เกี่ยวกับ

ร่วมกันแชร์ข่าวสารต่างๆ ในสถานการ์ณวิกฤต ไวรัสโคโรน่า Covid-...

คน

bottom of page