top of page

(specific) Covid-1

สาธารณะ·สมาชิก 575 คน
  1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่คุณออกจากบ้าน หรือพบปะผู้คนอื่นๆ เพราะการไอหรือการจาม 1 ครั้ง เชื้อไวรัสสามารถกระเด็นไปได้ไกลถึง 2 เมตร

  2. หมั่นล้างมือสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหลังจากการสัมผัสโดนสิ่งอื่นๆ และคอยมั่นดูแลเฝ้าระวังเด็กเล็กเป็นพิเศษ

  3. ออกกำลังกายภายในบ้านดีที่สุด ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ

  4. หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่แออัดอย่างเข้มงวด เพราะยิ่งพื้นที่ไหนมีคนเยอะยิ่งมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัส

  5. หยุดการเดินทางออกนอกประเทศ เพราะเราต้องอยู่ภายในเครื่องบินซึ่งเป็นพื้นที่ปิด เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าพื้นที่โดยสารภายในเครื่องบินจะปลอดภัย 100% ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรเดินทางในช่วงนี้

  6. ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา พร้อมรับมือกับสถานการ์ณฉุกเฉิน รับฟังข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือได้มากที่สุด และฟังแต่สิ่งที่มีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราในสถานการณ์ช่วงนี้

***ร้านนวด ร้านอาหาร ไทยคลับ สแน็ค โปรดสังเกตท่าทีของลูกค้าเป็นพิเศษหน่อยนะครับ เพราะเราต้องเจอลูกค้าหลากหลายทั้งวัน มั่นคอยทำความสะอาดร้านเน้นเป็นพิเศษช่วงนี้อย่างสม่ำเสมอ***

เกี่ยวกับ

ร่วมกันแชร์ข่าวสารต่างๆ ในสถานการ์ณวิกฤต ไวรัสโคโรน่า Covid-...

คน

bottom of page