top of page

ทำผิดกฎจราจรต้องเสียค่าปรับเท่าไร?อัปเดตเมื่อ 2 ธ.ค. 2562หากละเมิดกฎจราจรบนทองถนนจะต้องเสียค่าปรับประมาณเท่าไร?駐車違反 รถยนต์4ล้อ หากจอดรถในที่ห้ามจอดบางพื้นที่ในโตเกียว ค่าปรับสูงสุด 20000เยน ตํ่าสุด 10000เยน 
สำหรับรถขนาดใหญ่ ค่าปรับสูงสุดถึง 27000เยน
免許証不携帯 
ไม่ได้พกใบขับขี่ติดตัวมีโทษปรับ 3000เยน酒酔い・酒気帯び運転
 เมาแล้วขับมี มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 1ล้านเยน(100ใบ)
 ปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าที่กฎหมายกำหนด
 มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5แสนเยน(50ใบ) 

นอกจากนี้ไม่เพียงแต่คนขับเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้โดยสารที่รู้ว่าคนขับกำลังดื่มอยู่จะได้รับโทษเช่นเดียวกับคนขับอันดับของการละเมิดกฎจราจรบนทองถนนมากที่สุดในปี 2018

อันดับที่1 
 最高速度違
ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กำหนดบนทางหลวง 1-39km/h 
 ค่าปรับสูงสุดถึง 35000เยน

หากขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กำหนดตั้งแต่ 40km/h ขึ้นไป
อาจจะโดนปรับสูงสุด 100000เยน หรือจำคุกไม่เกิน6เดือน

ขับรถเร็วเกินกว่า

อัตราที่กำหนดบนถนนทั่วไป 1-29km/h 
ค่าปรับสูงสุดถึง 18000เยน

หากขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กำหนดตั้งแต่ 30km/h ขึ้นไป
อาจจะโดนปรับสูงสุด 1แสนเยน(10ใบ) หรือจำคุกไม่เกิน6เดือน


อันดับที่2 指定場所一時不停止等違反 ไม่หยุดรถตามสัญญาณจราจร 7000เยน


อันดับที่3 携帯電話使用等 ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ 9000เยนข้อมูลอ้างอิง

 
ดู 1,316 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page